Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Pomoc rodzinom górników z KWK „Pniówek” i „Zofiówka”

Nowy Rok przyniósł nam dwa tragiczne wypadki zbiorowe na kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”, przypominając jak niebezpieczna jest praca górników. Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi działalność pomocową dla rodzin, których dotknęły tragedie górnicze. Rodziny górników poszkodowanych w wypadkach na kopalniach są obejmowane pomocą Fundacji i tak też będzie w tych tragicznych okolicznościach. Wdowy otrzymają pomoc w formie zapomóg doraźnych, a dzieci w postaci co miesięcznego stypendium.

Wsparcie na pomoc dla rodzin poszkodowanych górników można przekazać poprzez darowizny na konto bankowe Fundacji:
PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611.

Szczegółowe informacje o Fundacji Rodzin Górniczych można znaleźć na stronie: https://fundacjafrg.pl.