Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Jak pozyskać fachowców do przemysłu metalurgicznego poza granicami Polski?

Wyroby hutnicze potrzebne do innych gałęzi przemysłu w Polsce

Przemysł metalurgiczny dzielimy na gałęzie: kopalnictwo i hutnictwo żelaza (kopalnie rudy żelaza, huty żelaza, stalownie, walcownie, odlewnie żelaza i stali, fabryki blach) i przemysł metali nieżelaznych — kolorowych: miedź, cynk, ołów, aluminium (kopalnie rud metali nieżelaznych, huty metali nieżelaznych, odlewnie stopów nieżelaznych). Te ostatnie zużywają gigantyczne ilości energii elektrycznej.

Huty żelaza znajdują się głównie na Górnym Śląsku, czy np. w Krakowie, a z hutnictwa miedzi słynie Zagłębie Legnicko­‑Głogowskie.

W Polsce najwięcej produkcji hutniczej nadal przypada na stal, ale zauważalny jest udział także miedzi, czy aluminium. Wyroby hutnicze wykorzystuje się z powodzeniem w innych przemysłach np.: maszynowym, w transporcie, czy budownictwie.

Doświadczeni pracownicy metalurgii do pracy w Polsce. Dostarcza ich Pajmon CPT

Pajmon CPT pozyskuje pracowników do przemysłu metalurgicznego i oddelegowuje ich do różnych zakładów na terenie całej Polski. Firma dysponuje kandydatami z Polski i z zagranicy. W świetle deficytu pracowników z różnych grup przemysłu i niepokojących trendów w Polsce przedsiębiorcy szukają rąk do pracy także za granicą. Przyszłych odlewników, pakowaczy drutów i inżynierów produkcji znajdują z powodzeniem np. w Gruzji, Armenii i w innych rejonach świata.

Dlaczego warto postawić na kandydatów z zagranicy do pracy w metalurgii?

Wszyscy pracownicy delegowani przez Pajmon CPT to osoby z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem w fachu i szczycące się specjalistyczną wiedzą w codziennej pracy. Są to często absolwenci szkół branżowych z potwierdzeniem wysokich kwalifikacji, dyplomami szkół zawodowych i technicznych, w tym np. o profilu hutniczym, metalurgicznym, czy np. z inżynierii materiałowej.

Praca w hucie wymaga od nich wysokich kwalifikacji branżowych i niemałej ostrożności. Hutnicy zajmują się obróbką pozyskiwanych surowców, w tym przetapianiem metali i ich modyfikacją plastyczną. Dbają też o zaopatrzenie w konieczny sprzęt, pracę zgodną z ustalonymi procesami i o kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów.

Dla przykładu operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym znają nie tylko stan techniczny maszyn i urządzeń, dokonują przeglądów i napraw, zajmują się ich obsługą i przygotowaniem do procesów metalurgicznych zgodnie z dokumentacją technologiczną, ale także montują w nich elementy i cały osprzęt technologiczny.

Z kolei np. modelarz odlewniczy wykonuje formy odlewnicze, zajmuje się wykańczaniem odlewów, przygotowuje urządzenia do topienia stopów metali.

Formierz/odlewnik przygotowuje za to profesjonalne i bardzo precyzyjne formy odlewnicze z różnych materiałów, potrafi wykonywać oprzyrządowania odlewnicze i formy metalowe oraz kontrolować jakość powstających wyrobów.

Wysokie kwalifikacje branżowe i praca w trudnych warunkach

Niedawno pracownicy Pajmon CPT w branży metalurgicznej znajdowali pracę np. w zakładach zajmujących się wytwarzaniem drutu i wyrobów z drutu. Wykonują tam takie obowiązki jak np.: pakowanie drutu w kręgi, spinanie, transport palet, praca w magazynie.

Inni fachowcy z kolei odnaleźli się przy produkcji części samochodowych i podzespołów do metalowego sprzętu AGD. Ich praca polega m.in. na: wyjmowaniu detali z form, ręcznym wykańczaniu detali pilnikiem i papierem ściernym, kontroli wytwarzanych produktów i sprawdzaniu stanów magazynowych oraz bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych.

Inni nasi pracownicy w dziedzinie metalurgii wykazują się też przy wydobywaniu rud metali — w kopalnictwo np. miedź wydobywają w kopalniach głębinowych, a potem przetwarzają rudy i zajmują się ich dalszą produkcją w hutach. We wstępnej obróbce ich praca polega głównie na wzbogacaniu tych rud, a już w hutnictwie — na uzyskiwaniu z rud czystego metalu i stopów metali. Pracownicy zajmują się obróbką cieplną — pracują w odlewniach, plastyczną — w walcowniach, a także np. obróbką skrawaniem i docelowo otrzymują produkt hutniczy o określonych parametrach: kształcie i grubości.

Nasze kadry specjalistów zajmują się także m.in. laserową obróbką blach, gięciem numerycznym blach i profili. Sporo ofert pracy jest jeszcze np. dla inżynierów procesu, którzy zajmują się nadzorem i kontrolą procesów m.in. wytapianiem stali. Analizują też bieżące plany produkcyjne, optymalizują parametry procesów produkcyjnych, a w konsekwencji poprawiają efektywność procesu i raportują zadania oraz przygotowują niezbędną dokumentację projektową.

Jakie umiejętności posiadają specjaliści z branży metalurgicznej dostarczani przez Pajmon CPT? Fachowcy oprócz skończonych szkół zawodowych/branżowych, wieloletniego doświadczenia w zawodzie, cechują się wielką precyzją i odpornością na stres. Muszą być także odporni na pracę w trudnych warunkach: często w wysokim cieple, o dużym natężeniu hałasu i zapyleniu. Są narażeni również na niebezpieczne zdarzenia i wypadki.

Pajmon CPT deleguje pracowników z przemysłu metalurgicznego. Pajmon CPT świadczy usługi outsourcingu i leasingu pracowniczego. Prowadzi całe procesy produkcyjne i magazynowe za pomocą brygad i dostarcza wysoko kwalifikowany personel do różnych gałęzi przemysłu. Firma wspiera przedsiębiorców w Polsce pracownikami z Polski i zagranicy. Pajmon CPT posiada ponad 7000 kandydatów gotowych do pracy. Aktualnie współpracuje z ponad 100 podmiotami na terenie całej Polski.