Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Kurs „Projektanci Design Thinking”

W ramach Sieci Firm Przyszłości PFR przygotował kurs „Projektanci Design Thinking”. Przybliża on metodykę projektowania oraz jej praktyczne wykorzystanie w organizacji. Program powstał na bazie doświadczeń oraz wiedzy merytorycznej ekspertów i ekspertek zajmujących się rozwojem innowacji w PFR.

Metodyka design thinking odpowiada na obecne wyzwania organizacji i przynosi wiele korzyści na poziomie budowania przewag konkurencyjnych czy pobudzania kultury organizacyjnej opartej o innowacyjność.

Więcej informacji oraz możliwość zgłoszenia się do udziału w kursie można znaleźć na stronie PFR.