Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie pt. „Formy wsparcia ZUS dla Firm” — 5 kwietnia 2022 r.

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku zapraszają do udziału w spotkaniu dla Firm pt.: „Formy wsparcia ZUS dla Firm, w tym dla podmiotów dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (Rynek 12 w Rybniku) w dniu w godzinach od do .

Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie tego, jak konflikt zbrojny w Ukrainie negatywnie wpływa na sytuację finansową polskich Firm. Firmy te mogą mieć trudności z terminowym opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Szkolenie będzie miało na celu przekazanie informacji, w jaki sposób ZUS oferuje pomoc w spłacie należności. Gościem spotkania będzie Pani Sylwia Wykrota — Kierownik Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę, Oddział ZUS w Rybniku. Po spotkaniu odbędzie się dyskusja oraz poczęstunek kawowy.

Udział jest bezpłatny dla Członków Izby, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej pod adresem biuro@izbaph.rybnik.pl lub telefonicznie pod nr tel. 32 42 211 68 do dnia .

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek