Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Pomoc dla Ukrainy

Dane kontaktowe dla mieszkańców Ukrainy

Urząd Miasta Rybnika 695 969 798, 722 299 213
Stowarzyszenia „17‑tka” stowarzyszenie@17-tka.pl
Stowarzyszenie 28 dzielnica 519 102 066
28dzielnica@17-tka.pl
Rybnicka Rada Kobiet 667 768 427
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 32 423 35 99
Ogólnoproblemowy Telefon Zaufania 32 423 35 55
Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna anna.gajda.rybnik@wp.pl

Wolontariat

W imieniu Urzędu Miasta Rybnika, Stowarzyszenia „17‑tka”, Stowarzyszenia 28 dzielnica i Rybnickiej Rady Kobiet, zachęcamy do zgłoszenia się do grupy wolontariackiej. Poszukiwane są osoby chętne np. do noszenia paczek, kierowcy, osoby mogące udostępnić pomieszczenia mieszkalne; mile widziana jest każda inna forma pomocy. W celu zgłoszenia należy użyć formularza w Google Forms.

W sprawach związanych z pomocą dla osób z Ukrainy można dzwonić pod całodobowy numer telefonu uruchomiony przez Rybnicką Radę Kobiet: 667 768 427.

Rybnicka paczka dla Ukrainy

Zachęcamy do zaangażowania się w przygotowanie paczek dla osób uciekających przed wojną. W paczkach znajdą się najpotrzebniejsze artykuły, które pozwolą przetrwać najbliższy czas. Więcej informacji: „Rybnicka paczka dla Ukrainy” na stronie Urzędu Miasta.

Pomoc dla miast partnerskich

Miasto Rybnik udzieli pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Iwano­‑Frankiwsk w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek Obrony Cywilnej.

Miasto partnerskie Bar wysłało list z prośbą o pomoc. Miasto Rybnik przygotowuje zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców Baru. Dodatkowo mieszkańcy proszą o wpłaty na konto. Więcej informacji: „Rybnik pomaga Ukrainie” na stronie Urzędu Miasta.

Pomoc kierowana przez inne organizacje