Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Nabór firm na misję gospodarczą do Francji 28 marca — 2 kwietnia

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Francji (Paryż — Lille), która odbędzie się w dniach

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które:

  • działają w branżach związanych z zieloną gospodarką, a w szczególności: odnawialnymi źródłami energii, czystą technologią, gospodarką odpadami i recyklingiem, a także z przemysłami wschodzącymi;
  • posiadają w ofercie innowacyjne produkty i usługi;
  • poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu;
  • poszukują nowych rynków zbytu.

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej — zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Zapewnienie spotkań B2B oraz B2G — spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Francji, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Polską Izbą Handlowo­‑Przemysłową we Francji. O dalszych szczegółach programu misji zostaną poinformowane firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna na stronie
https://invest-in-silesia.pl/content/misja-gospodarcza-do-francji.

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl. Termin składania dokumentów: .

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.