Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Marketing inicjatyw lokalnych — szkolenie dla dorosłych

W imieniu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy osoby pełnoletnie z całej Polski na kursy w obszarze marketingu inicjatyw lokalnych. Kursy są skierowane do osób realizujących projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną, np. produktów turystycznych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, festynów.

Zajęcia są podzielone na wymienione niezależne moduły tematyczne, omawiające podstawowe obszary kompetencji.

  1. Od produktu do marki — mechanizmy marketingu miejsc.
  2. Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc.
  3. Partnerstwo w marketingu miejsc.
  4. Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych.

W czasie realizacji projektu w kursach weźmie udział łącznie 270 osób, zaś swoje kompetencje w obszarach objętych zakresami kursów rozwinie minimum 189 z nich.

Kontakt

Plakat promocyjny