Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Gdy nie wiesz, jak rozliczyć Ukraińców z pracy w Polsce. Wtedy do gry wchodzi Pajmon CPT

Ukraińcy otrzymują od pracodawcy w Polsce dokumenty: PIT‑11, IFT‑1/IFT‑1R — w zależności od kraju rozliczeń podatku. Deklaracje muszą zostać przekazane podatnikowi najpóźniej do 28 lutego 2022 r., a urzędowi skarbowemu do końca stycznia lub do końca lutego — w zależności od rodzaju sporządzanego dokumentu.

Rozliczenia Ukraińców w Polsce: stawki podatkowe, status rezydenta, długość pobytu

Zatrudniasz obywateli Ukrainy i masz wątpliwości, jak ich prawidłowo rozliczać z pracy w Polsce za 2021 rok? Postaw na profesjonalne doradztwo, które zapewnia Pajmon CPT. Firma wysyła pracowników ze Wschodu na kontrakty krótkie i długoterminowe do zakładów pracy na terenie całej Polski i w ramach współpracy także bierze na siebie kwestie rocznych rozliczeń podatkowych zatrudnionych obcokrajowców. W związku z tym polscy przedsiębiorcy nie muszą martwić się ani rekrutacją, ani sprawami kadrowo­‑płacowymi swoich pracowników ze Wschodu.

Jeśli jednak sam rozliczasz Ukraińców z pracy w Polsce, musisz wziąć pod uwagę trzy kwestie. Po pierwsze: pamiętaj o stosowaniu odpowiedniej stawki podatkowej w kraju instytucji podatkowej, w jakim rozlicza się Ukrainiec. Po drugie: w przypadku deklaracji podatkowych weź pod uwagę certyfikację polskiego rezydenta lub status nierezydenta i jego długość pobytu w Polsce. Może być tak, że osoba zagraniczna będzie zobowiązana rozliczać się z podatków albo w Polsce, albo na Ukrainie, albo w obu krajach. Po trzecie: pilnuj terminów składania informacji podatkowych.

IFT‑1/IFT‑1R i PIT‑11 dla obywateli Ukrainy w 2022 roku

Jeśli jesteś pracodawcą i w swojej firmie zatrudniasz obywateli Ukrainy, powinieneś wystawić następujące dokumenty podatkowe:

Dokument Opis dokumentu Data sporządzenia — forma elektroniczna Data sporządzenia — forma drukowana
IFT‑1/IFT‑1R informacja o podatku na rzecz nierezydentów informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydenci) dokument IFT przekazywany zatrudnionemu — do końca lutego dokument IFT przekazywany do urzędu skarbowego — do końca lutego dokument IFT przekazywany zatrudnionemu — do końca lutego dokument IFT przekazywany do urzędu skarbowego — nie ma wersji drukowanej w 2022 r.
PIT‑11 Informacja o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dokument PIT‑11 przekazywany zatrudnionemu — do końca lutego dokument PIT‑11 przekazywany do urzędu skarbowego — do końca stycznia dokument PIT‑11 przekazywany zatrudnionemu — do końca lutego dokument PIT‑11 przekazywany do urzędu skarbowego — nie ma wersji drukowanej w 2022 r.
PIT‑4R (w związku z wystawieniem PIT‑11) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym dokument przekazywany wyłącznie do urzędu skarbowego — do końca stycznia brak możliwości skorzystania z wersji drukowanej w 2022 r.
PIT‑8AR (w związku z wystawieniem IFT) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dokument przekazywany wyłącznie do urzędu skarbowego — do końca stycznia brak możliwości skorzystania z wersji drukowanej w 2022 r.
Na podstawie: www.platnik.e-pity.pl.

Polski rezydent podatkowy i minimum 184 dni pobytu w Polsce

Każdy obywatel Ukrainy, podejmujący pracę zarobkową w Polsce, musi złożyć deklarację podatkową, aby rozliczyć się ze swojego wynagrodzenia w naszym kraju. Wszystko zależy od rodzaju świadczonej pracy, miejsca zamieszkania, długości pobytu obcokrajowca w Polsce, jego certyfikatu rezydencji, który uprawnia także do przyjęcia reguł podatkowych wskazanych w określonej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji to informacja o miejscu zamieszkania obcokrajowca dla celów podatkowych wydany przez właściwy organ administracji podatkowej.

Polski rezydent podatkowy to osoba, której: (1) „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” (ośrodek interesów życiowych) znajduje się na terytorium Polski i/lub (2) przebywa na terytorium polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli obcokrajowiec spełnia jeden z powyższych wymogów, wówczas podlega polskiemu systemowi podatkowemu i rozlicza się z urzędem skarbowym, jak polski podatnik.

Czym dokładnie jest centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)? Bierze się pod uwagę tutaj takie kryteria, jak np. to, czy obywatel Ukrainy wyjeżdża w celach zarobkowych do innego kraju z całą rodziną, a w przypadku osoby samotnej jest to miejsce powiązań towarzyskich, przynależność do organizacji czy np. uprawianie hobby. Z kolei centrum interesów gospodarczych to miejsce prowadzenia działalności zarobkowej.

Ukrainiec rozlicza się jak polski podatnik i ma niższe stawki podatkowe

Jeśli obywatel Ukrainy rozlicza się jak polski podatnik w Polsce, składa PIT‑11 i uwzględnia całość swoich zarobków, również tych zagranicznych (jeśli takie posiada) w minionym roku. PIT‑11 może otrzymać zarówno polski rezydent podatkowy, ale i osoba z Ukrainy zatrudniona w Polsce m.in. na podstawie umowy o pracę.

Jeśli jednak zatrudniony pracownik z Ukrainy posiada umowę zlecenie, co jest najczęstszą formą zatrudnienia obywateli Ukrainy przez pracodawców w Polsce, wówczas uzyskanie statusu rezydenta polskiego skutkuje rozliczaniem się przed polskim urzędem skarbowym.

Płatnik sporządza informację PIT‑11, jeśli zatrudniony obywatel Ukrainy posiada certyfikat polskiej rezydencji podatkowej (i taki dokument sam przedkłada). Podatnik zapewnia, że „dla celów podatkowych pozostaje polskim rezydentem podatkowym i posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub w danym roku rozliczeniowym przebywał na terytorium RP dłużej niż 183 dni”.

Najlepiej jeśli podatnik posiada polski numer identyfikacji podatkowej / numer PESEL, który wskazuje w dokumentach podatkowych. W przypadku gdy zatrudniony obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL lub NIP, w dokumentach podaje się numer nadany dla osoby zagranicznej dla celów podatkowych przez kraj rezydencji, czyli w tym przypadku — Polski. Jeśli takiego numeru również osoba zagraniczna nie posiada, wtedy posługuje się paszportem – numerem dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Polski płatnik przesyła zatrudnionemu PIT‑11 do końca lutego, a do urzędu skarbowego – do końca stycznia.

Rozliczenia podatków przed polskim „fiskusem” to wiele zalet, w tym m.in.: możliwość skorzystania z ulg podatkowych, rozliczanie kosztów uzyskania przychodów, czy zwrot na rzecz podatnika nadpłaconego w Polsce podatku.

Ukrainiec jest nierezydentem, więc płaci wyższy podatek?

Jeśli osoba jest nierezydentem, to informację IFT‑1/IFT‑1R otrzymuje zarówno zatrudniony, jak i organ skarbowy właściwy ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. W związku z tym polski płatnik sporządza informację IFT dla zatrudnionego nierezydenta podatkowego (nie posiada polskiej rezydencji podatkowej). Co zrozumiałe, dokument IFT nie uprawnia do korzystania z ulg podatkowych w Polsce.

Informację IFT‑1/IFT‑1R sporządza się do końca lutego i przesyła zatrudnionemu (podatnikowi), jak i do urzędu skarbowego. IFT‑1R nie trzeba wykazywać przed polskim urzędem. Kwoty podane w tym dokumencie są rozliczane na Ukrainie.

Natomiast dokumenty PIT‑4R (w związku z wystawieniem PIT‑11): deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym i PIT‑8AR (w związku z wystawieniem IFT): deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy należy przekazać do urzędu właściwego dla płatnika — do końca stycznia.

IFT‑1R i PIT‑11 — podstawowe różnice w rozliczeniach podatku Ukraińca w Polsce

IFT‑1R PIT‑11
Stawka podatku 20% podatku podstawowa 17%
Jak pobierany podatek? od przychodu — kwota brutto wynagrodzenia od dochodu — kwota netto wynagrodzenia
Ulgi podatkowe nie ma odliczeń tak, polskie ulgi podatkowe
Kwota zmniejszająca podatek brak kwota może wynieść nawet 1360 zł
Zwrot nadpłaconego podatku brak możliwy, od polskiego urzędu skarbowego
Rozliczenia kosztów uzyskania przychodu brak tak, odliczenie kosztów od 250 zł / miesiąc do nawet 50% kwoty wynagrodzenia
Na podstawie: www.e-pity.pl.

Co ważne, przedsiębiorcy, u których pracują osoby z Ukrainy, mogą powierzyć kwestie rozliczeniowe w ręce centrów pracy, które odpowiadają za skuteczne rekrutacje i dostarczają pracowników ze Wschodu. Wtedy takie firmy, jak np. Pajmon CPT, same przygotowują dokumenty i biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzetelne i staranne wypełnienie informacji podatkowych dla obywateli Ukrainy.

Pracodawco: pamiętaj, że jeśli błędnie zostanie naliczony podatek 17% (zamiast 20%), to najpierw o dopłatę będzie ścigany pracownik. On bywa jednak często nieuchwytny, jeśli w Polsce przebywa przez zaledwie kilka miesięcy. Wtedy o zwrot podatku będzie ścigany podmiot, który go zatrudnia.


Chcesz wiedzieć więcej na temat rozliczeń podatkowych pracowników z Ukrainy zatrudnianych w Polsce? Skontaktuj się z Pajmon CPT. Informacji udziela: Anna Flig, Kierownik ds. Kadr i Płac — tel.: 533 398 421.