Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Tarcza branżowa na rok 2022

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID‑19, Urząd, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia , uruchamia pomoc w postaci jednorazowej dotacji do 5 tys. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w grudniu br. odnotowali co najmniej 40% spadek przychodu i na dzień spełniali warunek dot. przeważającego kodu PKD — prowadzili działalność oznaczoną kodami: 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z.

Wnioski o dotację będzie można składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku od dnia do dnia wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Zachęcamy do obserwowania oficjalnej strony internetowej Urzędu, na której pojawi się ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia udzielane są telefonicznie pod numerem 32 42 26 095, wew. 231, 232, 234, 238, 239, 241.