Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

80% dofinansowania do szkoleń dla pracowników z sektora odzysku surowców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości SA realizuje projekt dofinansowany ze środków europejskich mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców poprzez udział w szerokiej gamie szkoleń.


Kursy, szkolenia, studia podyplomowe — możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Dynamicznie zachodzące zmiany, praktycznie we wszystkich obszarach życia, wymuszają na pracownikach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. Wszystko po to, by odpowiednio przystosowywać się do nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także by sprawnie wykorzystywać możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie.

Czy warto podnosić kwalifikacje? Zdecydowanie tak! Przykładowe korzyści, jakie może nam to przynieść to: zwiększenie szans na lepszą pozycję na rynku pracy, a co z tym związane, lepsze perspektywy rozwoju zawodowego oraz wyższe dochody, a także podniesienie jakości życia. Również z perspektywy pracodawcy rozwój pracowników ma dzisiaj ogromne znaczenie.

Szczególnie szybko w ostatnim czasie rozwija się sektor odzysku materiałowego surowców, tak w rozumieniu wzrostu realizowanej sprzedaży, jak i wzrostu poziomu zatrudnienia. Jest to związane zarówno ze zmianami regulacji na poziomie europejskim i krajowym, jak również ze zmianami w postawach społeczeństwa w podejściu do spraw związanych z ochroną środowiska.

W związku z tym pracownicy tego sektora powinni szczególną wagę przywiązywać do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując do 80% dofinansowania do szkoleń.

Zapraszamy firmy (mikro, małe, średnie i duże z całej Polski) działające w sektorze odzysku surowców, do skorzystania z dofinansowania do szkoleń dla pracowników.

Kwota dofinansowania na 1 osobę to aż 6 684 zł netto.

Sami Państwo decydujecie ilu pracowników zgłosić do projektu i o jaką kwotę zawnioskować — nie ma limitu na firmę!

Zgłoś zainteresowanie wypełniając formularz PARP.

Złożone wnioski weryfikowane są na bieżąco, a nabór trwa do 31.01.2022 r. lub do wyczerpania alokacji (1 500 000 zł).

Tematyka szkoleń, które można realizować w ramach projektu jest następująca (m.in.):

  • studia podyplomowe (zarządzanie gospodarką odpadami i GOZ na SGH, AGH, SGGW),
  • efektywne komunikowanie się, motywowanie, zarządzanie czasem,
  • budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
  • język obcy branżowy,
  • uprawnienia elektryczne G1,
  • uprawnienia cieplne i energetyczne G2,
  • uprawnienia gazowe G3,
  • obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenia należy realizować za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Szczegóły pod numerami telefonu: 785 056 879 oraz 785 118 868 i na stronie https://www.marr.pl/odzysksurowcow/.