Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szukajcie aż znajdziecie. Tacy pracownicy to „łakomy kąsek”

W przemyśle spożywczym pracują zarówno pracownicy typowo fizyczni, jak i specjaliści. Jeśli delegujemy do pracy cudzoziemców, jak np. Pajmon CPT (firma rekrutuje m.in. obywateli: Ukrainy, Rosji, Gruzji, Mołdawii, Białorusi i innych), to sąsiedzi ze wschodniej granicy potrzebują do pracy w Polsce przede wszystkim ważnych dokumentów związanych z legalizacją pobytu i pracy. Inne wymagania stawiane kandydatom w tej gałęzi przemysłu to głównie: odpowiednie kwalifikacje (w zależności od wykonywanego stanowiska np. w obsłudze maszyn, uprawnienia na wózek widłowy i inne itd.), gotowość do pracy zmianowej i w weekendy, umiejętność pracy zespołowej, książeczka sanitarno­‑epidemiologiczna — wydawana już w Polsce i… doświadczenie.

Stanowisk pracy w obrębie przemysłu spożywczego jest „olbrzymi worek”. Kogo rekrutuje Pajmon CPT? Kogo może dostarczyć do Twojej firmy?

Pracownicy typowo produkcyjni to „łakomy kąsek”

Trzeba to jasno przyznać. Pracownicy typowo produkcyjni są poszukiwaną grupą roboczą. Gdy wskazana fabryka chce zrealizować plan produkcyjny roczny, czy miesięczny, a chwilowo brakuje rąk do pracy, czy z innych powodów pojawiają się fluktuacje w zatrudnieniu (np. sezon urlopowy, czy przez niedawne lockdowny spowodowane przez pandemię COVID‑19), to pierwsze kroki właściciele przedsiębiorstw kierują do takich firm, jak Pajmon CPT. Nasza firma rekrutuje cudzoziemców i deleguje do zakładów pracy na terenie całej Polski. Pajmon CPT wysyła do pracy zarówno wyselekcjonowane brygady, jak i pojedynczych pracowników typowo produkcyjnych z doświadczeniem, a w zależności od życzeń Klientów — również osoby bez doświadczenia i specjalnych umiejętności. Tacy pracownicy znajdują zatrudnienie m.in. w fabrykach produkujących m.in.: kawę, napoje, drób, ryby, ciastka, czy np. różne przekąski.

Dla przykładu w zakładach drobiarskich pracownicy przy taśmie produkcyjnej mają wiele zadań do wykonania. Zajmują się m.in.: ubojem, trybowaniem lub klasowaniem mięsa, a także filetowaniem kurczaków, a później również — kontrolą jakości, ważeniem, etykietowaniem i pakowaniem elementów mięsa oraz przekazywaniem ich do wysyłki.

Jeśli chodzi o pracę np. przy rybach, to pracownicy zajmują się m.in. oczyszczaniem ryb, filetowaniem, a potem także — pakowaniem, grupowaniem produktów i przygotowaniem ich również do wysyłki.

Praca na produkcji to także: utrzymanie linii produkcyjnej, kontrola jakości, przygotowanie stanowisk pracy i związane z tym prace porządkowe. W niektórych zakładach pracy realne są perspektywy szkoleń na operatora maszyn (co wiąże się także z późniejszym wzrostem stawki wynagrodzenia).

Brygadzista do zadań specjalnych, ale nie tylko on

Na specjalne życzenie Klienta Pajmon CPT wysyła do pracy brygadzistę, który sprawuje nadzór nad grupą pracowników produkcyjnych. Wyznacza on: plany zadaniowe, sprawdza efektywność pracowników, siły przerobowe. Odpowiada oczywiście za rzetelną pracę i wyniki całego zespołu, aż w końcu motywuje pracowników. Jest często łącznikiem między polskojęzycznym właścicielem fabryki, czy kierownikiem zmiany a całą brygadą, często pracownikami rosyjskojęzycznymi, którzy nie znają jeszcze zbyt dobrze języka polskiego. Pajmon CPT posiada jednak w swojej bazie również pracowników dobrze władających językiem polskim.

Pajmon CPT dostarcza do zakładów pracy też rzesze magazynierów — oni także są stale poszukiwani na rynku pracy. Magazynierzy „obsługują” magazyny fabryk. Do ich obowiązków należy m.in.: utrzymywanie porządku w magazynie, inwentaryzacja stanów magazynowych, kompletowanie towaru na palety i ich przewożenie na miejsce składowania, bieżące zamówienia, pakowanie towaru, foliowanie, etykietowanie. Ceniona jest u nich również m.in. dyspozycyjność.

Pracownikiem magazynu jest także komisjoner, który najogólniej rozdziela większe towary składowane w magazynie (np. palety) na mniejsze opakowania jednostkowe i zestawia je na jedną paletę zgodnie z zamówieniem Klienta. Komisjoner może też wyszukiwać z magazynu odpowiednie produkty i kompletować je w jedno zamówienie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego. W tym celu pracownik posługuje się najczęściej listą, czy np. czytnikiem skanującym.

Specjaliści w zakładach produkcyjnych na wagę złota

W przemyśle spożywczym pracują również np. operatorzy specjalistycznych maszyn. Wśród innych specjalistów mamy jeszcze m.in.: monterów, elektryków, elektromechaników, automatyków / mechaników utrzymania ruchu. Wszyscy powyżsi fachowcy potrafią szybko odnaleźć się w szeroko rozumianych obszarach: elektryki, automatyki, czy sterowników PLC. Wiele jest dzisiaj ofert pracy dla programistów właśnie związanych z systemami automatyki, czy dla programistów PLC, którzy tworzą architekturę systemu i algorytmy sterowania, znają wymagania techniczne związane z różnymi aplikacjami i potrafią je wdrożyć na obiektach przemysłowych, a także odznaczają się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia.

Stale poszukiwane w przemyśle spożywczym są osoby posiadające aktualne uprawnienia UDT (wózki, podesty, suwnice). Dla przykładu operatorzy wózków widłowych pełnią ważną rolę w zakładach branży spożywczej. Do ich obowiązków należą m.in.: rozładunek i załadunek towarów, kompletowanie zamówienia, przygotowywanie palet do transportu, przyjmowanie dostaw, czy kontrola dokumentów transportowych.

Istotną funkcję pełnią też np. suwnicowi, którzy mogą przemieszczać wyprodukowane produkty, całe palety towarów w różnych kierunkach i na określonym długością torze jazdy.

Pajmon CPT dostarcza również operatorów maszyn produkcyjnych, którzy posiadają doświadczenie w obsłudze maszyn w przemyśle spożywczym. Potrafią ustawiać parametry maszyn zgodnie z zaleceniami i przebiegiem procesu, dbają o należyty stan maszyn i urządzeń aż w końcu potrafią manualnie przygotować maszynę do określonego rodzaju produkcji np. związanej z wyrabianiem ciasta, a w tym: dodawaniem składników, mieszaniem, wylewaniem, kontrolą jakości składników, sprawdzaniem temperatury ciasta — wszystko po to, aby zachować ciągłość produkcyjną.

Pracodawcy w branży spożywczej poszukują także automatyków / mechaników utrzymania ruchu, którzy zajmują się kompleksową naprawą i konserwacją maszyn. Wykonują też bieżące przeglądy, prowadzą dokumentację techniczną. Zajmują się optymalizacją pracy maszyn i urządzeń.

Zapotrzebowanie na fachowców jest olbrzymie

Swoje miejsce w zakładach produkcyjnych typowo spożywczych znajdują również m.in.: elektrycy i elektromechanicy. Ci pierwsi wykonują głównie prace elektryczne przy montażu maszyn i urządzeń linii produkcyjnych. Z kolei elektromechanicy specjalizują się np. w montażu, usuwaniu usterek urządzeń technicznych, elektrycznych i maszyn produkcyjnych, a także kontrolą instalacji elektrycznych, urządzeń zabezpieczających i sterujących. Dokonują też bieżących napraw i przeglądów maszyn. Usprawniają procesy produkcyjne.

Tych wszystkich pracowników typowo produkcyjnych, jak i specjalistów do przemysłu spożywczego pozyskuje dla firm właśnie Pajmon CPT. Mało?

Specjalnie na życzenie klienta firma Pajmon CPT dostarcza do przedsiębiorstw także osoby związane z przemysłem spożywczym na takie stanowiska jak m.in.: kontroler jakości, czy sprzedawca w sklepie spożywczym.

W przemyśle spożywczym pracę znajdują także np.: logistycy, doradcy klienta biznesowego w przemyśle spożywczych, przedstawiciele handlowi, czy kierownicy produkcji, programiści PLC (PLC to programowalny sterownik logiczny, czyli uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego), którzy programują roboty przemysłowe, tworzą oprogramowania PLC.

Co zyskuje pracodawca, korzystając z wartościowych pracowników?

Pracownicy Pajmon CPT (w bazie mamy ok. 4500 kandydatów wykonujących różne zawody) są rzetelni, pracowici, wyselekcjonowani zgodnie z zapotrzebowaniem Kontrahentów. Klient otrzymuje osoby do pracy zgodne z jego odpowiednimi kwalifikacjami. W razie potrzeby pracownicy są wysyłani na szkolenia dokształcające. Tym samym partner biznesowy otrzymuje kompletną załogę lub wypełnia luki kadrowe w zespole w zakładzie produkcyjnym i pomyślnie realizuje projekt, by nie doszło do zatrzymania procesu produkcyjnego. To oszczędność czasu i pieniędzy.

Z kolei pracownicy delegowani do pracy dzięki Pajmon CPT mają zapewnione dobre zarobki zgodne z osiąganymi rezultatami. Wielu chce pracować w wymiarze do 12 godzin. W zależności od indywidualnych preferencji godzą się także pracować w weekendy, w systemie trzyzmianowym. Często ich wyniki pracy są na tyle zadowalające, że otrzymują zatrudnienie nawet na 3 lata.

Outsourcing i leasing są wciąż na topie

Pajmon CPT specjalizuje się w leasingu pracowniczym, outsourcingu pracowniczym, jak i outsourcingu usług. Co to oznacza?

Leasing pracowniczy skupia się na okresowym wypożyczeniu do firmy Klienta odpowiednich pracowników wybranych z bazy kandydatów, którzy wykonują konkretne zadania w firmie Klienta.

Z kolei outsourcing to najogólniej zlecenie firmie z zewnątrz odpowiednich zadań, za które będzie odpowiedzialna. Pajmon CPT wysyła do przedsiębiorstwa brygadzistę, który pełni nadzór nad grupą pracowników i który sprawdza postęp pracy. To firma Pajmon CPT, jako firma outsourcingowa, ustala z pracownikami stawkę za 1 roboczogodzinę, czas pracy, zakres wykonywanych obowiązków, ewentualne urlopy. W razie potrzeby dostarcza zmienników praktycznie z dnia na dzień.

Outsourcing pracowniczy to natomiast wynajem pracowników wraz z powierzeniem Pajmon CPT części obowiązków związanych z firmą Klienta np. prowadzeniem działań administracyjnych i kadrowo­‑płacowych. Tym samym Kontrahent może skupić się na podstawowej działalności swojego zakładu pracy i zyskać przewagę nad konkurencją, która poświęca czas np. na rekrutacje i prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Tym samym firma Pajmon CPT sama nalicza wynagrodzenia, daje L4, urlopy, organizuje zastępstwa, prowadzi szkolenia.

Dzisiaj wcale nie jest łatwo pozyskać kompetentnego pracownika typowo produkcyjnego, czy specjalistę do branży spożywczej. Dla Klienta najważniejsze będzie utrzymanie procesu produkcyjnego, efektywność wykonywanych prac, przy jednocześnie dobrej wydajności produkcyjnej i oszczędnościach. Dla pracownika zrekrutowanego ze Wschodu najważniejsze będą godne zarobki, wiele roboczogodzin, praca zgodna z kwalifikacjami kandydata. Interesy obu stron potrafi pogodzić Pajmon CPT. Skorzystaj z naszych usług. Pracuj dla nas i pracuj z nami.