Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Specjaliści na celowniku. Pracownicy produkcyjni z doświadczeniem. Pajmon CPT

Zapraszamy do przeczytania kolejnego opracowania przygotowanego przez firmę Pajmon CPT.


Jakich pracowników delegujemy do pracy w przemyśle elektromaszynowym? Dlaczego warto postawić na personel nie tylko polski, ale i z zagranicy (np. z: Ukrainy, Gruzji, czy Indii)?

Biorąc pod uwagę cały przemysł elektromaszynowy i porównując tylko dane z września br. w stosunku do wrześniu ub. roku według Głównego Urzędu Statystycznego odnotowaliśmy wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w działach przemysłu, m.in.: wyrobów z metali — o 16,6%, maszyn i urządzeń — o 15,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych — o 14,9%, metali — o 14,4%. Z kolei spadek w ww. okresie wystąpił w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep — o 17,3%. Czy te statystyki będą względnie optymistyczne w najbliższych miesiącach? Czy zakłady przemysłowe będą mogły spokojnie myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich parków maszynowych? Oprócz zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, kryzysu pandemicznego, problemów z dostawami, realizacją kontraktów i planowaniem produkcji, powinniśmy zawczasu zadbać o zasoby ludzkie, by z dnia na dzień nie dopuścić do fluktuacji zatrudnienia. Czy to jednak możliwe?

Przemysł metalowy: zatrudniaj spawaczy, ślusarzy i innych specjalistów

Pajmon CPT wysyła do zakładów pracy zarówno pojedynczych pracowników, jak i całe brygady do wykonania konkretnej usługi zgodnie ze wskazaniem Klienta. Zasoby ludzkie są delegowane na krótkie, jak i dłuższe kontrakty trwające nawet do trzech lat.

Jeśli chodzi o przemysł metalowy, to Pajmon CPT dostarcza fachowców, jak i pracowników do zakładów specjalizujących się m.in.: w produkcji części i urządzeń metalowych i blaszanych, narzędzi i wyrobów metalowych, lodówek, maszyn do szycia, czy związanych z działalnością odlewniczą. Swoje miejsce w nowym miejscu pracy w gałęzi przemysłu metalowego z powodzeniem znajdują dzisiaj np.: ślusarze o specjalności metalowej, technicy serwisanci zajmujący się spawaniem i naprawą np. taśm stalowych, czy instalatorzy metalowych okryć dachowych lub np. paneli izolowanych, czy np. spawacze. Przekrój zawodów jest olbrzymi.

Liczne grono naszych fachowców stanowią pracownicy, którzy znają różne metody spawania: metodą 111, MIG/MAG i TIG (specjalizują się m.in. w: spawaniu elektrodami otulonymi; spawaniu aluminium, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów; łączeniu stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych; spawaniu nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, jak np.: argon, hel lub ich mieszanki). Tacy pracownicy potrafią w krótkim czasie wdrożyć się w realizowany proces technologiczny i spawalniczy, odpowiadają za realizację planów jakości i planów spawania dostosowywanych do konkretnego zamówienia Klienta.

Nasi specjaliści z branży metalowej potrafią wykonywać prace spawalnicze i naprawcze. Posiadają doświadczenie w swoim fachu i wiedzę z zakresu obróbki metali bądź metalurgii. Z kolei pracownicy na produkcji potrafią dokonywać selekcji elementów metalowych. Zajmują się ich kompletowaniem, czy kontrolą jakości elementów gotowych do pakowania zgodnie ze specyfikacją Klienta.

Przemysł maszynowy: operatorzy maszyn, maszyny w produkcji, roboty przemysłowe

Bardzo złożone konstrukcje maszyn, innowacyjne i zautomatyzowane urządzenia, doszkalający się stale pracownicy — w przemyśle maszynowym nasi pracownicy odnajdują się m.in. w fabrykach: obrabiarek, silników, kotłów, maszyn górniczych, ciągników i maszyn rolniczych, maszyn do różnego rodzajów przemysłu.

Swoje miejsce w zakładach pracy znajdują np. operatorzy specjalistycznych maszyn, potrafiący programować i obsługiwać obrabiarki CNC (tokarki, frezarki, a nawet wykrawarki, czy prasę krawędziową). Nasi fachowcy potrafią modyfikować parametry pracy maszyn, czytać rysunki techniczne. Dokonują kontroli jakości wykonywanych produktów, czy też zajmują się bieżącą konserwacją maszyn. W swoich szeregach mamy również programistów PLC — programistów robotów przemysłowych, którzy zajmują się programowaniem sterowników przemysłowych i robotów przemysłowych. Biorą też udział w procesie programowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych, a w konsekwencji uczestniczą w optymalizacji jakości wyrobu końcowego. Znają zasady działania systemów sterowanych opartych o sterowniki programowalne i szybko wdrażają się w nowe technologie.

Delegujemy do pracy wykwalifikowanych: ślusarzy, frezerów, tokarzy, pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu: mechaniki, obróbki skrawaniem, budowy i sterowania maszyn.

Swoje miejsce w podsektorze przemysłu maszynowego znajdują także elektrycy i automatycy, do których obowiązków należy m.in. utrzymywanie ciągłości pracy maszyn, prowadzenie bieżących przeglądów, podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania awarii i wdrażanie różnych usprawnień. Pracownicy posiadają wykształcenie zawodowe związane np. elektryką, elektrotechniką, automatyką.

Z kolei pracownicy produkcji i ich nadzorcy sprawdzający efektywność całego zespołu na linii produkcyjnej, a także skutecznie wdrażają ulepszenia w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Przemysł precyzyjny: wysokie kwalifikacje na wyciągnięcie ręki

Przemysł precyzyjny to m.in.: fabryki zegarków, instrumentów pomiarowych, wag, czy urządzeń precyzyjnych. Wymaga dobrze wykwalifikowanych kadr pracowników. Praca w zakładzie pracy przy takich urządzeniach, jak np.: zegary mechaniczne, wagi, lunety wymaga niezwykłej dokładności, skupienia, wykazywania się specjalistyczną wiedzą branżową. Pracownicy tworzą specjalistyczne wyroby, w których precyzja i wysokie kwalifikacje są kluczowe. W tej gałęzi personel wykorzystuje różne maszyny i urządzenia, by w konsekwencji podnosić jakość wykonywanych produktów i udoskonalać same procesy produkcyjne.

Przemysł środków transportu: kryzys zagląda głębiej, ale musi sobie radzić

Przemysł środków transportu to m.in.: fabryki samochodów, samolotów, lokomotyw, wagonów, rowerów, stocznie.

Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy zasilają szeregi przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. naprawą i produkcją taboru kolejowego. Do zakładów pracy o tej specyfice delegujemy takich specjalistów, jak np.: odlewnik panewek silnikowych, mechanik taboru kolejowego, a także operatorów wózków widłowych, suwnic, dźwigów i innych maszyn oraz urządzeń, a także tokarzy, frezerów, szlifierzy.

Wielkim powodzeniem w przemyśle środków transportu cieszy się m.in. mechanik utrzymania ruchu, który zajmuje się bieżącym przeglądem maszyn i urządzeń oraz instalacji. Wykonuje też bieżące konserwacje, naprawy i eliminuje pojawiające się usterki, czy dokonuje niezbędnych zakupów części maszyn. W końcu posiada niezbędną wiedzę z zakresu mechaniki i budowy maszyn, i oczywiście doświadczenie na wybranym stanowisku pracy oraz odpowiednie wykształcenie.

Typowa praca na linii produkcyjnej w tym podsektorze również wymaga określonych umiejętności od konkretnego pracownika. Tutaj nie chodzi już tylko o odpowiednie zdolności manualne, ale i obowiązkowość, umiejętność pilnowania i realizację założonych planów, a także doświadczenie w pracy na produkcji, możliwość pracy w systemie trzyzmianowym, dobra koordynacja wzrokowo ruchowa, aż w końcu umiejętność pracy w zespole.

W przemyśle środków transportu cały czas w cenie są brygady pracowników, którzy są specjalistami w produkcji części np. dla sektora motoryzacyjnego, w tym m.in. potrafią składać plastikowe i aluminiowe komponenty / zespoły używane do produkcji np.: desek rozdzielczych, pokryw schowków, konsol, wycieraczek, czy progów i innych w samochodach osobowych, ale i elementów używanych np. do złożenia naczep. Taki personel prowadzi także kontrolę jakości komponentów i zajmuje się konfekcjonowaniem oraz pakowaniem wyprodukowanych elementów. Obecnie firma Pajmon dysponuje pracownikami, którzy odpowiadają także za produkcję różnych akcesoriów samochodowych, elementów wnętrz, nadwozia i oświetlenia, skrzyni biegów i układów: napędowego, hamulcowego, kierowniczego, pneumatycznego i całego zawieszenia. Co ważne, Klienci chwalą dobre nawyki naszych pracowników w branży samochodowej.

Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny: wiedza i umiejętności idą w parze

Pajmon CPT dostarcza również pracowników do przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego, wśród których możemy wyróżnić np. fabryki: kabli, transformatorów, tranzystorów, układów scalonych, żarówek, aparatów telefonicznych, telewizorów, urządzeń audiowizualnych i sprzętu AGD.

Na początek wielkim uznaniem cieszą się m.in. monterzy kabli i elektromonterzy np. transformatorów. Ci pierwsi potrafią np. przeciągać i łączyć kable, a ci drudzy — pracują przy produkcji transformatorów. Zajmują się cięciem i składaniem rdzeni, nawijaniem uzwojeń, montażem, kontrolą parametrów elektrycznych transformatorów na stacji prób.

Elektronicy i automatycy tutaj również zaznaczają swoją kluczową rolę, bo znają się na układach elektroniki i automatyki przemysłowej. Posiadają kilkuletnie doświadczenie w swojej branży, czy potrafią czytać dokumentację techniczną.

Pracownicy „typowo” fizyczni, jak i specjaliści delegowani do przemysłu elektromaszynowego odgrywają kluczową rolę w wytwarzaniu wysokiej jakości środków transportu, obrabiarek, silników elektrycznych, różnych instalacji do wielu gałęzi przemysłu, aż w końcu maszyn górniczych, budowlanych, włókienniczych, czy urządzeń elektronicznych. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników w tej gałęzi przemysłu przekładają się na prestiż przedsiębiorstwa, wysokie siły przerobowe, wyniki finansowe i przewagę nad konkurencją.


Chcesz zatrudnić pracowników do przemysłu elektromaszynowego? Na krótki kontrakt lub na dłużej? Postaw na pracowników delegowanych przez Pajmon CPT. Zapytaj o szczegóły: Marlena Matusiak, Manager ds. Rozwoju z Pajmon CPT, tel.: 533 886 336.