Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego — Gospodarka wodno­‑ściekowa i rekultywacja

W dniu godz. odbędzie się webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego — Gospodarka wodno­‑ściekowa i rekultywacja”, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie to jest kolejnym z cyklu spotkań online, prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych. Tym razem wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków branżowych związanych z sektorem gospodarki wodno­‑ściekowej i rekultywacji.

Spotkanie będzie okazją do podzielenia się wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w branży gospodarki wodno­‑ściekowej i rekultywacji. Zaproszeni przedstawiciele branży — przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska edukacji i inni eksperci — podejmą dyskusję m.in. na temat współpracy przedsiębiorstw z branży z edukacją, zapotrzebowania na pracowników i trudności w ich rekrutacji. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wyzwaniom z jakimi w najbliższej przyszłości będzie musiała się zmierzyć branża w związku ze zmianami społecznymi, technologicznymi oraz klimatu.

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=2086.