Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Rusza nabór do katalogu produktów i usług eksportowych Made inSilesia — do 22.10.2021 r.

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE), działające w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, zamierza wydać katalog pn. Made inSilesia, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego. Katalog ukaże się w wersji drukowanej, jak i zostanie opublikowany w formacie PDF na stronie internetowej ŚCOIE. Opracowanie zostanie przygotowane w polskiej i angielskiej wersji językowej. W imieniu ŚCOIE zapraszamy i zachęcamy do umieszczenia wizytówki Państwa firmy w katalogu.

Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego, jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu. Katalog będzie rozpowszechniany podczas spotkań oraz międzynarodowych wydarzeń takich jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze i misje handlowe. Zostanie ponadto przesłany do regionów partnerskich Województwa Śląskiego, do placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych.

Made inSilesia

Umieszczenie wizytówki firmy w katalogu oraz jej promocja są bezpłatne. Warunkiem wpisu do katalogu jest rejestracja firmy na terenie województwa śląskiego. Liczba firm, które mogą być promowane jest ograniczona. O umieszczeniu wizytówki firmy w katalogu decyduje kolejność poprawnie przesyłanych zgłoszeń.

Wizualna forma katalogu, tj. rozmieszczenie grafik, tekstów, zdjęć itp., leży po stronie ŚCOIE. ŚCOIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanym materiale w szczególności w ramach edycji i korekty tekstu. Ostateczna wersja wizytówki firmy zostanie przesłana do akceptacji osobie wskazanej w Oświadczeniu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie spowoduje nieuwzględnienie prezentacji firmy w katalogu.

Jak zamieścić wizytówkę firmy w katalogu?

 1. Należy wypełnić Formularz rejestracyjny (Microsoft Forms). Należy w nim umieścić zredagowaną przez Państwa informację tekstową o firmie, w polskiej i angielskiej wersji językowej.
 2. Należy wypełnić Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie wizytówki firmy w katalogu (plik DOCX).
 3. Należy przygotować materiały graficzne:
  • zdjęcia (maksymalnie 6 szt.) produktów, siedzib, linii produkcyjnych, zespołów, w systemie kolorów RGB, w rozdzielczości 300 DPI, min. 10×15 cm (preferowane A4);
  • logo firmy — preferowany zapis w grafice wektorowej, zdjęcia i logo w systemie kolorów CMYK. Informujemy, że w przypadku materiałów fotograficznych istnieje możliwość oznaczenia ich nazwiskiem autora;
  • kod QR z odnośnikiem do strony WWW.
  Nazwa każdego pliku musi zawierać nazwę firmy.

Oświadczenie oraz materiały graficzne prosimy przesłać na adres e‑mail: katalog@slaskie.pl wpisując w temacie e‑maila nazwę firmy. Prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz materiałów graficznych w terminie do dnia .

Kontakt i dodatkowe informacje w sprawie katalogu

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej