Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Monitoring miejsc magazynowania odpadów oraz magazynowanie odpadów”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Monitoring miejsc magazynowania odpadów oraz magazynowanie odpadów”. Szkolenie odbędzie się w dniu godz. od do w Sali konferencyjnej Izby (Rybnik, Rynek 12).

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Kozera — biegły sądowy, ekspert z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, wieloletni praktyk.

Program szkolenia

 1. Magazynowanie odpadów — obowiązki magazynującego.
  1. Kogo dotyczą nowe przepisy?
  2. Co z tym magazynowaniem?
  3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów a inne przepisy prawa.
  4. Od czego zacząć?
  5. Obowiązki wynikające z rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych kategorii przedsiębiorców.
  6. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych i etykietowanie odpadów niebezpiecznych.
  7. Odpady powodujące uciążliwości zapachowe.
  8. Sankcje.
  9. Okresy przejściowe.
 2. Monitoring miejsc magazynowania odpadów.
  1. Obowiązujące przepisy.
  2. Przepisy szczegółowe.
  3. Monitoring online.
  4. Zwolnienie z monitoringu online.
 3. Aktualizacja posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

  Przegląd wszczętych procedur i omówienie problemów uczestników, m.in. problemy związane z kontrolami WIOŚ i Straży Pożarnej — dyskusja.

 4. Dyskusja i zakończenie szkolenia.

Podstawowymi dokumentami omawianym na spotkaniu będą rozporządzenia dotyczące przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach. Szkolenie jest skierowane tylko do przedsiębiorców, ponieważ zmiany dotyczą głównie ich działalności. Szkolenie ma mieć wymiar praktyczny. Prosimy o przyniesienie przez uczestników posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami (aktualizacje, protokoły pokontrolne itp.) — Prowadząca postara się je omówić w zakresie obowiązujących rozporządzeń.

Zgłoszenia

Zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu można dokonać do dnia za pomocą:

 • faksu: 32 42 211 68,
 • poczty elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl lub
 • poczty tradycyjnej:
  Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
  Rynek 12
  44‑200 Rybnik.

Formularz zgłoszenia

W przypadku składania zgłoszenia przez pocztę, prosimy o pobranie formularza w dogodnym dla Państwa formacie:

 • DOC (149 KiB),
 • PDF (222 KiB).

Płatności

Cena szkolenia wynosi 200  + VAT (10% rabatu dla Członków Izby). Płatność należy przesłać do dnia . Opłatę można uregulować przelewem na konto:

BNP Paribas Polska S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0330 0710


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 42 211 68 codziennie w godz. . Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.