Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Outplacement — projekt dla osób zwolnionych z pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż od 2021 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Kierunek Outplacement — wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy”.

Projekt jest adresowany do osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, osób odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności: byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych oraz przedsiębiorstw z terenów woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku.

Działania projektowe mają objąć ogółem 62 osoby, które skorzystają z usługi poradnictwa zawodowego, stażu, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz następujących szkoleń: spawacz metodą MAG, operator koparko­‑ładowarki. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie, mogą również wnioskować o sfinansowanie kosztów wybranego przez siebie szkolenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego okres realizacji to: 1.01.2021 r. — 26.06.2022 r.


Plakat informacyjny