Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Praktyczne aspekty PPK

W imieniu Urzędu Miasta Rybnika zapraszamy rybnickich przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Pracodawcy, Płace, Kadry — Jak obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe”. Szkolenie odbędzie się w dniu w auli na kampusie przy ul. Rudzkiej 13C, a poprowadzi je Pani Katarzyna Rosińska z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom i pracodawcom, którzy zawarli umowę o zarządzanie PPK. Potrwa ok. 90 min, obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • obowiązki wobec nowo zatrudnionego,
  • jak ustalić okres zatrudnienia,
  • naliczanie wpłat do PPK,
  • potrącenia publicznoprawne od wpłat do PPK,
  • korekty wpłat do PPK.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy dokonać wcześniejszej rejestracji używając Formularza rejestracyjnego dla uczestników szkoleń (…) na Microsoft Forms.