Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Proaktywne radzenie sobie w procesie adaptacji do pracy

Zdarzenia ostatniego roku spowodowały wiele zmian na rynku pracy. Na co dzień mierzymy się zarówno z utratą zatrudnienia, zmianą miejsca pracy, jak i koniecznością zmiany dotychczasowego sposobu wykonywania obowiązków.

Zespół psychologów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest opracowanie zaleceń dla wspierania pracowników w procesie adaptacji do nowego miejsca i formy wykonywanej pracy. Na podstawie jego wyników przygotowane zostaną podstawy dla programów wdrożeniowych. Żeby było to możliwe, prosimy Państwa o udzielanie szczerych odpowiedzi.

Badanie jest w pełni anonimowe, co oznacza, że uzyskane wyniki będą rozpatrywane wyłącznie zbiorowo, bez możliwości zidentyfikowania konkretnego uczestnika. Wyniki badania, w formie zbiorczej, posłużą celom naukowym.

Udział w badaniu jest dobrowolny i zajmuje około 15 minut.

Link do badania:
„Proaktywne radzenie sobie w procesie adaptacji do pracy” na Microsoft Forms.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego:
katarzyna.slebarska@us.edu.pl.