Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

I Wirtualna Konferencja Firm Rodzinnych — podsumowanie

Firma Nova Praxis jest realizatorem programu „Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami” w ramach funduszy unijnych z programu POWER 2.21. Program ten jest adresowany dla firm rodzinnych z sektora MŚP, gdzie siedziba firmy jest w jednym województw: łódzkie, śląskie, opolskie i innych (jeżeli firma wyrazi chęć współpracy).

Nadrzędnym celem tego projektu jest wsparcie firm w zachowaniu ciągłości działalności przedsiębiorstwa oraz zaplanowanie procesu sukcesji od bieżącego momentu do dnia, w którym w firmie odpowiedzialność za jej funkcjonowanie zostanie przejęta przez młodsze pokolenie.

Chcąc Państwu przybliżyć ramy programu, w dniu 26.05.2021 r. firma Nova Praxis zrealizowała I Wirtualną Konferencję Firm Rodzinnych poświęconą zagadnieniom prawnym, finansowym i organizacyjnym, na które napotkaliśmy w trakcie realizacji naszych projektów sukcesyjnych.

Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu przekształcenia jednoosobowych działalności w spółkę prawa handlowego, co stanowi ostatnio gorący temat z uwagi na planowane zmiany w opodatkowaniu jednoosobowych działalności. Omawialiśmy również typowe bariery jakie firmy rodzinne napotykają w procesie sukcesji oraz wskazaliśmy jaką strategię finansową firmy rodzinne mogą obrać, aby zapewnić jej stabilny wzrost przy równoczesnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa. Przybliżyliśmy również dla jakich firm rodzinnych może być przeznaczona ulga B+R, co może firma zyskać za pomocą tej ulgi oraz czy i kiedy warto ją zastosować.

Na konferencji gościliśmy przedstawicieli dwóch firm, które są w trakcie realizacji strategii sukcesji w ramach programu „Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami”:

  • firma Hugo Trans z Głogówka,
  • firma FERRBUD Sp. z o.o. z Rzeszowa.