Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Walne Zgromadzenie Członków Izby 10 czerwca 2021

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, na swoim posiedzeniu w dniu , zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Izby, podjął uchwałę nr 04/05/21 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby na dzień

Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali wykładowej (parter) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Szafranka 7. Początek obrad o godz. 11:00.

Zgodnie z § 26 ust. 6 Statutu Izby, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:15 niezależnie od ilości Członków.

Prosimy zatem o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby lub przekazanie, zgodnie z § 17 Statutu Izby, stosownego pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej firmę i delegowanie jej na obrady WZCzł.

Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku, Rynek 12 można zapoznać się z:

  • protokołem ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
  • bilansem za rok 2020 i rachunkiem zysków i strat za rok 2020;
  • Sprawozdaniem z Działalności Zarządu za rok 2020.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia , tel. 32 42 211 68 lub e‑mailem biuro@izbaph.rybnik.pl.

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią COVID‑19, dlatego bardzo prosimy o potwierdzenie obecności.