Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

BT International — nowa firma członkowska

Serdecznie witamy w naszej Izbie firmę BT International Pani Barbary Turskiej! Firma zajmuje się działalnością doradczą, szkoleniową oraz kompleksową obsługę podmiotów w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę oraz innych problemów dotyczących Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Siedziba firmy

ul. Gliwicka 177A
44‑207 Rybnik

Kontakt