Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Tax Free — nowa odsłona

 • Ułatwienia dla przedsiębiorców i dla podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu — to główne korzyści nowego Tax Free, który zacznie działać od
 • Tax Free to system zwrotu podatku VAT podróżnym. Obecnie w formie papierowej, od przyszłego roku w formie elektronicznej.
 • Już przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie zwalniają tempa. Wielokrotnie już mówiliśmy, że stawiamy naszych klientów na pierwszym miejscu. Dostosowujemy nasze działania do ich oczekiwań. Chcemy, by kontakt z nami był jak najbardziej wygodny i prosty. A to oznacza, że wysoko na naszej agendzie znajduje się rozwój nowoczesnych usług — podkreśla minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W lutym ogłosiliśmy start e‑Urzędu Skarbowego, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Sukcesywnie uruchamiamy w nim kolejne e‑usługi. Dziś prezentujemy zmiany, jakie zajdą w popularnym systemie Tax Free, od stycznia w wersji cyfrowej — dodaje minister.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system Tax Free. Mają je między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

Z nowego rozwiązania skorzystają przedsiębiorcy, jak i podróżni. Nowe rozwiązanie zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie Tax Free i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Dla podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VAT — mówi wiceminister finansów, szef KAS, Magdalena Rzeczkowska.

Czym jest Tax Free

Tax Free to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest dla:

 • podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 ,
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej,
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenia funkcjonariusza Służby Celno­‑Skarbowej.

Jak jest teraz

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny jest stempel, który potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE.

Sprzedaż z Tax Free na nowych zasadach

Od wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie — Krajowy System Teleinformatyczny Tax Free, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów Tax Free, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e‑usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo­‑Celnych (PUESC).

Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze Tax Free. W porównaniu do obecnego systemu nie będzie musiał dołączać do dokumentu Tax Free paragonu z kasy rejestrującej. Wystawiane przez niego dokumenty Tax Free będą elektroniczne.

Zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie wiązała się z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online zarówno przez sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć sprzedaż w systemie Tax Free.

Czas na dostosowanie się do nowych zasad

Pół roku przed wejściem w życie nowych zasad, czyli od , przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać w systemie Tax Free, będą mogli rejestrować się na platformie PUESC, aby dostosować swój biznes do nowych przepisów.

Korzyści dla przedsiębiorców i podróżnych

Dla biznesu to:

 • szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze Tax Free,
 • uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu,
 • ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową.

Dla podróżnych to:

 • skrócenie czasu obsługi,
 • szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych,
 • elektroniczny dostęp do dokumentów Tax Free wystawionych na jego rzecz.

Podstawa prawna

Zmiany w systemie Tax Free zostały zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie konsultacji są dwa akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie Tax Free;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym Tax Free oraz jego wydruku.

Opracowano na podstawie materiałów Krajowej Administracji Skarbowej.