Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Konferencja Edukacja Dualna — EDUAL 2021

Już po raz piąty na Politechnice Śląskiej odbędzie się konferencja Edukacja Dualna — EDUAL, tym razem pod tytułem przewodnim „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości”, organizowana wspólnie przez naszą uczelnię oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Partnerem konferencji jest Miasto Katowice, a konferencja została objęta patronatami honorowymi: Ministerstwa Edukacji i Nauki; Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tegoroczna edycja konferencji zostanie zorganizowana w trybie zdalnym w dniach 21–22 kwietnia na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach.

W imieniu Pana Arkadiusza Mężyka, Rektora Politechniki Śląskiej, zaproszamy Państwa do wzięcia udziału w tym niezwykle ważnym dla Politechniki Śląskiej wydarzeniu, które stanowi platformę wymiany myśli i poglądów przedstawicieli świata akademickiego i gospodarki dotyczących kształcenia studentów na potrzeby współczesnego przemysłu oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Debata nad studiami dualnymi oraz kształceniem przyszłych kadr inżynierskich w kontekście wyzwań współczesnego transportu w miastach i metropoliach ma ogromne znaczenie dla Politechniki Śląskiej. Jako uczelnia zlokalizowana w pierwszej w Polsce metropolii oraz w pobliżu jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie przygotowanie studentów, tak aby w pełni odpowiadali na potrzeby współczesnego rynku pracy, jest jednym z głównych zadań uczelni. Dlatego też rozwijanie oferty studiów dualnych na Politechnice Śląskiej jest obecnie jednym z priorytetowych celów w zakresie kształcenia.

W roku 2018 uczelnia otrzymała największe w Polsce wśród publicznych uczelni akademickich dofinansowanie w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Studia dualne”. Umożliwiło ono realizację aż pięciu projektów studiów dualnych na Politechnice Śląskiej, a tym samym jeszcze lepsze dostosowanie oferty kształcenia przyszłych kadr inżynierskich do potrzeb pracodawców. Na konferencji zostaną przedstawione doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia kierunków dualnych w Politechnice Śląskiej i na innych uczelniach w Polsce.

Studia dualne to wciąż rozwijająca się w kraju forma edukacji, dlatego nadal jest wiele wątpliwości i pytań. Będziemy szukać odpowiedzi na te kwestie właśnie podczas tegorocznej edycji konferencji. W wydarzeniu wezmą udział zarówno przedstawiciele firm ściśle współpracujących z Politechniką Śląską w zakresie kształcenia dualnego, jak i przedstawiciele innych polskich szkół wyższych, które realizują kształcenie studentów w trybie dualnym.