Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie z PPK dla rybnickich przedsiębiorców

Urząd Miasta Rybnika we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenie z zasad wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odbędzie się . Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 osób, dla których termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Rosińska, ekspert regionalny PPK w Polskim Funduszu Rozwoju.

Link do szkolenia: https://html.transmisjeonline.pl/501-912-695.

Więcej informacji na miejskiej stronie internetowej: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/szkolenie-z-ppk-dla-rybnickich-przedsiebiorcow.