Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wsparcie finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej na walkę z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii. Agencja uruchomiła dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

  • pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie,
  • pożyczki obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP z karencją w spłacie,
  • leasingu operacyjnego z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej,
  • leasingu operacyjnego maszyn i urządzeń „#Maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie, o charakterze zwrotnym i odtworzeniowym.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej oferty znajdują się na stronie https://www.arp-tarcza.pl/. Ponadto, Agencja uruchomiła w kluczowych ośrodkach gospodarczych Polski, tj. Gdyni, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie, Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP), w których wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą pożyczkową, ofertą leasingową i faktoringową. Dla przedsiębiorstw działających na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego dedykowany jest COP w Katowicach, który mieści się przy ul. Lompy 14 (III piętro), pok. 302, 40‑040 Katowice. Zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Królem, Dyrektorem COP Katowice: