Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie online z pracodawcami — wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w dniach od 15 do 16 lutego 2021 r. w godzinach od 7:00 do 14:00 będzie prowadził nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W związku z tym organizuje spotkanie informacyjno­‑doradcze dla pracodawców zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lutego br. o godz. 10:00 w formie online. Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia 4 lutego br. wysyłając e‑maila na adres ggolabek@rybnik.praca.gov.pl, w treści wpisując nazwę firmy oraz osobę do kontaktu.

Ogłoszenie o naborze wraz z wnioskiem znajdują się na stronie internetowej PUP w Rybniku: „Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)”.