Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Oferty sprzedaży terenów inwestycyjnych Urzędu Miasta Rybnika

W imieniu Urzędu Miasta Rybnika zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy ilustrację i krótką charakterystykę każdej z ofert.

Działka przy ul. gen. Józefa Hallera

Działka o powierzchni 1410 , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także zabudowę usługową (w tym m.in. biura, hotele i handel).

Przetarg odbędzie się 12 marca br., wadium należy wnieść najpóźniej do 8 marca. Nabywca będzie zobligowany do zabudowy nieruchomości oraz oddania budynków do użytkowania w ciągu czterech lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/srodmiejska-dzialka-na-sprzedaz.

Działka przy ul. Jerzego Giedroycia

Nieruchomość nr 6004/193, o powierzchni 12187 , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową (6/3U), w ramach której przewidziano m.in. biura, handel detaliczny czy handel hurtowy. Uzupełniająco dopuszczona jest produkcja (produkcja drobna, składy i magazyny).

Przetarg odbędzie się 25 marca br., wadium należy wnieść najpóźniej do 19 marca. Nabywca będzie zobligowany do zabudowy nieruchomości zgodnie z MPZP oraz do oddania budynków do użytkowania w ciągu czterech lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/atrakcyjna-dzialka-na-sprzedaz.


Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Miasta Rybnika