Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Akademia Internacjonalizacji — rynki krajów bałkańskich

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie online w ramach „Akademii Internacjonalizacji”, które odbędzie się 17 listopada 2020 r.

„Akademia Internacjonalizacji — rynki krajów bałkańskich” ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z krajów bałkańskich, w szczególności z Chorwacji.

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 10:00 — 15:30 na internetowej platformie szkoleniowej Evenea. Rejestracja na szkolenie: https://app.evenea.pl/event/akademiainternacjonalizacji2/.

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

 • gospodarka i prawo międzynarodowe,
 • różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach,
 • marketing międzynarodowy.

Webinarium prowadzone będzie przez ekspertów­‑praktyków, m.in.:

 • Mec. Beatę M. Witkowską — Witkowska Kancelaria Prawna, Warszawa. Jako prawnik polski i niemiecki od lat doradza polskim podmiotom gospodarczym działającym w Polsce i za granicą. Wprowadza polskie firmy z branży budowlanej na rynek niemiecki, austriacki, rynki krajów bałkańskich itd. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie gospodarczym, handlowym, prawie pracy, w tym zatrudnianiu cudzoziemców oraz prawie podatkowym. Swoją wiedzą dzieli się jako trener wierząc, że umiejętność korzystania z prawa przekłada się na większe zyski firm;
 • Dr Petrita Dollani — eksperta z zakresu prowadzenia działalności na rynkach bałkańskich. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2000 roku z tytułem magistra finansów i—bankowości, oraz licencjata stosunków międzynarodowych. Przez kilka lat pracował w Peugeot Polska jako specjalista administracyjno­‑finansowy a następnie rozpoczął karierę akademicką w 2004 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Tiranie. Od wielu lat pomaga polskim i albańskim instytucjom państwowym oraz podmiotom prywatnym we wzajemnych kontaktach. Jest również Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Albańsko­‑Polskiego od 2015 r.

Korzyści z udziału w Akademii

 • 5 h zajęć w ramach 1 edycji webinarium.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Dostęp do indywidualnych konsultacji online.
 • Certyfikat udziału.

Udział w szkoleniu online związany jest z otrzymaniem pomocy de minimis.

Więcej informacji

Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124
e‑mail: szkolenia@efszkolenia.pl
http://www.efszkolenia.pl

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu. Jednym z celów projektu jest dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa śląskiego profesjonalnej wiedzy na temat rozwoju działalności biznesowej na poszczególnych rynkach.

Ramowy program webinarium — 17 listopada

Czas Temat Prowadzący
 —  Otwarcie Spotkania. Przywitanie uczestników Jacek Miketa
Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A.
 — 

I blok: gospodarka i prawo międzynarodowe:

 • charakterystyka rynków bałkańskich, zarys sytuacji społecznej i gospodarczej;
 • możliwości dla inwestorów zagranicznych;
 • mechanizmy prawne usprawniające prowadzenie biznesu;
 • prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych, bezpieczeństwo transakcji;
 • źródła finansowania działalności eksportowej
Pani Beata Witkowska
 —  Przerwa
 — 

II blok: różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach:

 • różnice kulturowe, zachowania biznesowe na rynkach krajów bałkańskich;
 • struktury i główne elementy procesu komunikacji;
 • zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie
Pan Petrit Dollani, Pani Beata Witkowska
 —  Przerwa
 — 

III blok: marketing międzynarodowy:

 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy;
 • partnerzy handlowi oraz pośrednicy występujący w obrocie międzynarodowym;
 • najskuteczniejsze metody marketingowe na rynkach krajów bałkańskich;
 • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej — handel elektroniczny
Pani Beata Witkowska
 —  Sesja pytań