Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ważne informacje na temat danych o kwarantannie lub izolacji domowej, niezbędnych do wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

ZUS planuje udostępnienie danych o kwarantannie lub izolacji domowej na początek listopada.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w Aktualnościach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Opracowano na podstawie materiałów ZUS.