Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

„PoŻyczymy Ci sukcesu” — ostatnie dni na złożenie wniosku o pożyczkę

Ważna informacja dla przyszłych przedsiębiorców!

W związku z Decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zakończeniu działania funduszy pożyczkowych utworzonych w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, że wnioski o udzielenie pożyczki w ramach programu Rozpocznij działalność — poŻyczymy Ci sukcesu będą przyjmowane tylko do dnia

Informujemy również, ze wszystkie umowy pożyczek muszą zostać zawarte i wypłacone do końca 2020 r.

Więcej informacji: https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-na-rozpoczecie-dzialalnosci/pozyczymy-ci-sukcesu/.