Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Najnowsze informacje z ZUS — nowe funkcjonalności na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w następujących sytuacjach:

  • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

System wybiera właściwy wniosek po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań. Następnie kreator podpowiada jak krok po kroku go wypełnić. W ten sposób powstaje komplet dokumentów — wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami. Więcej informacji o tych ułatwieniach można znaleźć w artykule „Zaświadczenie A1 — nowe ułatwienia na PUE ZUS.

ZUS przygotował nowy formularz wniosku ogólnego (POG). Jest to wniosek, za pomocą którego można przekazać do ZUS wyjaśnienie, zażalenie, skargę, podanie.

Od 30 września na PUE ZUS zostały udostępnione uproszczone formularze pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL‑O). Została również przygotowana instrukcja „Jak podpisać i wysłać elektronicznie przez PUE ZUS załącznik PEL‑Z, gdy firmę reprezentuje wielu przedstawicieli”. O uproszczonych formularzach i instrukcji można przeczytać w artykule „Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa”.