Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Sukcesja firm — planowanie spadkowe, ochrona majątku przedsiębiorcy”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wspólnie z Kancelarią Prawną „Vertex Securing” i „ACCESS Szkolenia” zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Sukcesja firm – planowanie spadkowe, ochrona majątku przedsiębiorcy”. Terminy szkoleń do wyboru:

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach 18:00–20:00.

Szkolenie odbędzie się przy pomocy oprogramowania Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem. Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego, najlepiej przewodowego.

Szkolenie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest uprzednia rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. W celu dokonania rejestracji prosimy Państwa o przesłanie wiadomości e‑mail na adres: robert@vertex.org.pl wraz z informacjami:

 1. imię i nazwisko uczestnika,
 2. termin szkolenia, na który Państwo się zgłaszają,
 3. numer telefonu (opcjonalnie),
 4. numer NIP przedsiębiorstwa z którym uczestnik jest związany,
 5. pełniona przez uczestnika funkcja w przedsiębiorstwie (właściciel, udziałowiec, wspólnik itp.).

W trakcie szkolenia odpowiemy sobie między innymi na pytania:

 • jakie będą losy firmy w przypadku nagłej, przedwczesnej śmierci właściciela albo wspólników?
 • Kto przejmie firmę po moim przejściu na emeryturę?
 • Jak wykorzystać prawo spadkowe z korzyścią dla siebie, aby istnienie firmy nie zostało zagrożone, kiedy umrze właściciel lub współwłaściciel?
 • Jak duże byłyby długi spadkowe i kto byłby zobowiązany do ich zapłaty (rozliczenia podatku, umowy kredytowe, wynagrodzenia i odprawy pracowników)?
 • Jak rodzina poradziłaby sobie z utrzymaniem albo odbudową firmy po mojej śmierci?

Program szkolenia

 1. Sukcesja Jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych — zagrożenia i rozwiązania — czas trwania: 25 min.
 2. Sukcesja Spółki z o.o. — jak najlepiej zabezpieczyć spółkę na wypadek śmierci udziałowca — czas trwania: 25 min.
 3. Przerwa — 15 min.
 4. Sukcesja Spółek Jawnych i Komandytowych — problemy często napotykane w praktyce — czas trwania 25 min.
 5. Czas na pytania ze strony uczestników — czas trwania 25 min.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu w dogodnym dla Państwa terminie.