Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców — pomoc Powiatowego Urzędu Pracy

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców i pracodawców, w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, niosą nadzieję na zniwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID‑19. W dzisiejszym trudnym okresie działające firmy oczekują wsparcia i ochrony miejsc pracy, dlatego też działania Urzędu nastawione są na jak najsprawniejsze rozpatrywanie wniosków, udzielanie oczekiwanego wsparcia, a tym samym stabilizacji rynku pracy.

Spektrum pomocy jest duże i wielowymiarowe. Wśród instrumentów, z jakich mogą korzystać pracodawcy jest dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności samozatrudnionych, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników mikro‑, małych i średnich przedsiębiorstw oraz umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Do dnia w ręce lokalnych przedsiębiorców trafiło już ponad 56 mln 764 tys. .

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do złożenia wniosku, a jeszcze nie skorzystali z tej możliwości, by starali się o dostępne wsparcie we właściwym, ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy.


Opracowano na podstawie materiałów Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.