Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Ankieta: opinia lokalnych firm na temat potrzeby wsparcia

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wraz z firmą szko­le­nio­wo­‑do­rad­czą Circinus Training Center zbiera opinie, by wesprzeć lokalną przedsiębiorczość z naszego regionu. Planujemy przygotować wsparcie, które pomoże Tobie w obecnym czasie rozwiązać aktualne problemy i lepiej prowadzić Twój biznes.

Prosimy o odpowiedź na 5 krótkich pytań — dzięki temu poznamy problemy i wyzwania, z którymi się Państwo borykacie. Na podstawie uzyskanych opinii firma Circinus Training Center przygotuje wsparcie, które pomoże Państwu rozwijać biznes w tym czasie.

Ankieta jest dostępna w Formularzach Google. Prosimy o niepodawanie danych osobowych w ankiecie.