Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw

rozpoczął się nabór w konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Bezzwrotna dotacja jest przeznaczona dla średnich firm:

  • zatrudniających mniej niż 250 pracowników,
  • o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro,
  • o rocznej sumie bilansowej nieprzekraczającej 43 mln euro.

Wnioski można składać do . W przypadku wyczerpania puli środków, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Warunkiem do spełnienia przy ubieganiu się o środki jest wykazanie co najmniej 30 % spadku obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego. Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej, spadek obrotów porównujemy z miesiącem poprzednim lub z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Uzyskanie dotacji nie koliduje z innymi formami pomocy udzielanej firmie w związku z epidemią koronawirusa.

Wysokość dotacji jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników oraz czasu, na jaki wnioskujemy. Maksymalna kwota dotacji na 3 miesiące dla firmy zatrudniającej 249 osób wyniesie 430 tys. .

Szczegóły konkursu i generator wniosków na stronie: https://www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy/.


Opracowano na podstawie materiałów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.