Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ZUS dla Biznesu

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS:

  • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
  • świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy agencyjne, o dzieło),
  • świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
  • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej — odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Przekazujemy Państwu najnowszy newsletter „ZUS dla Biznesu”, poświęcony tej tematyce. Prosimy o propagowanie informacji wśród zainteresowanych.

Do pobrania


Opracowano na podstawie materiałów Oddziału ZUS w Rybniku.