Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Biznes Meeting na temat zachęt podatkowych

Zapraszamy do udziału w konferencji, którą organizuje Miasto Rybnik wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., pt. „Biznes Meeting, która odbędzie się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego na rybnickim kampusie (ul. Rudzka 13C).

Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom, jej celem będzie przedstawienie zasad tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, czyli zachęt oraz ulg podatkowych, z których mogą korzystać przedsiębiorcy w przypadku realizacji nowych inwestycji. Za treść merytoryczną konferencji odpowiada Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a także Fundusz Górnośląski S.A. (informacje na temat finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm).

W przypadku chęci wzięcia udziału w konferencji prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Program

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników:

  • Piotr Kuczera — Prezydent Miasta Rybnika
  • Tomasz Zieliński — Prodziekan, Kierownik Filii Uniwersytetu Ekonomicznego

Strefa zachęt. Ekosystem wsparcia inwestorów:

  • Andrzej Zabiegliński — Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Polska Strefa Inwestycji:

  • Piotr Sikora — Specjalista ds. Rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Quiz

Finansowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców:

  • Wojciech Zbróg — Zastępca Dyrektora Wydziału Inżynierii Finansowej Funduszu Górnośląskiego S.A.
Rozmowy B2B przy kawie

Plakat