Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym Członkom Izby

W dniu w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym Członkom Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

  • Pan Henryk Pisarek,
  • Pan Piotr Wojtasik.

Galeria