Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

IV Rybnickie Dni Pracodawców

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez rybnickie instytucje w dniach od do

Kalendarz wydarzeń

CzasWydarzenieLokalizacja
Spotkanie informacyjne dla pracodawców na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce
PUP
sala 212
ul. Jankowicka 1
 —  Punkt doradczy Inkubatora Przedsiębiorczości. Porady z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego bezzwrotnego (dotacje) oraz zwrotnego (pożyczki współfinansowane w ramach środków europejskich)
CRIS
ul. Rudzka 13C

CzasWydarzenieLokalizacja
Spotkanie przy kawie: „Kształcenie zawodowe młodocianych. Promocja zawodów zanikających”
Cech Rzemiosł
ul. Wysoka 15/17

CzasWydarzenieLokalizacja
 —  Punkt informacyjno­‑doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Porady z zakresu różnych form prawnych przedsiębiorstw społecznych
CRIS
ul. Rudzka 13C
 —  Spotkanie edukacyjne z Maciejem Westerowskim: „Jak skutecznie motywować pracowników?”. Spotkanie dla osób prowadzących firmy i przedsiębiorstwa społeczne, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania pracownikami
Halo! Rybnik
ul. Sobieskiego 20

CzasWydarzenie
 —  Wizyty doradców klienta w lokalnych firmach promujących usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i zachęcające do współpracy

CzasWydarzenieLokalizacja
 —  Jarmark ofert pracy — praca dla seniora
Urząd Miasta Rybnika
sala 264
ul. B. Chrobrego 2

CzasWydarzenieLokalizacja
 —  Punkt doradczy Inkubatora Przedsiębiorczości. Porady z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego bezzwrotnego (dotacje) oraz zwrotnego (pożyczki współfinansowane w ramach środków europejskich)
CRIS
ul. Rudzka 13C

CzasWydarzenieLokalizacja

Spotkanie dla przedsiębiorców realizowane przez Izbę Przemysłowo­‑Handlową ROP:

  • „Obowiązujące zmiany w Prawie Pracy od ” — Ilona Cenzańska­‑Nowak — prawnik, inspektor Powiatowej Inspekcji Pracy w Rybniku;
  • „Czy elegancja musi być szara?” — Andrzej Żylak — Konsul Honorowy Republiki Chorwacji, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej ROP
RCEZ
aula
ul. Rudzka 13
 —  Objazdowy jarmark ofert pracy w Czerwionce­‑Leszczynach „Pasja, profesja, powołanie”. Oferty pracy dla juniora i seniora
MOK
aula
ul. Wolności 2

CzasWydarzenieLokalizacja
Spotkanie informacyjne dla pracodawców promujące Pracownicze Plany Kapitałowe
Urząd Miasta
sala 264
ul. Chrobrego 2
 —  Punkt doradczy Inkubatora Przedsiębiorczości. Porady z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego bezzwrotnego (dotacje) oraz zwrotnego (pożyczki współfinansowane w ramach środków europejskich)
CRIS
ul. Rudzka 13C

CzasWydarzenie
 —  Wizyty doradców klienta w lokalnych firmach promujących usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i zachęcające do współpracy

CzasWydarzenie
 —  Wizyty doradców klienta w lokalnych firmach promujących usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i zachęcające do współpracy

Plakat promocyjny — kalendarz wydarzeń