Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wybory do Władz Izby

Podczas Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, we , odbyły się wybory do Władz Izby.

Nowe Władze Izby

Pan Andrzej Żylak pozostał na stanowisku Prezesa Izby na kolejną kadencję. Poniżej prezentujemy listę członków nowego Zarządu:

 • Marek Brożyna — Wiceprezes Zarządu,
 • Piotr Chwołka — Wiceprezes Zarządu,
 • Weronika Pawlicka­‑Jaworska — Wiceprezes Zarządu,
 • Jerzy Siedlaczek — Wiceprezes Zarządu,
 • Grzegorz Jankowski — Członek Zarządu,
 • Czesław Lajdamik — Członek Zarządu,
 • Adam Miczajka — Członek Zarządu,
 • Magdalena Moczała — Członek Zarządu,
 • Grzegorz Piechaczek — Członek Zarządu.

Członkowie nowej Komisji rewizyjnej:

 • Małgorzata Skura — Przewodnicząca,
 • Mirosława Barszcz — Członek Komisji,
 • Tatiana Hajduczek — Członek Komisji,
 • Janusz Karwot — Członek Komisji,
 • Krzysztof Urbańczyk — Członek Komisji.

Członkowie nowego Sądu koleżeńskiego:

 • Andrzej Sarzyński — Przewodniczący,
 • Eugeniusz Dziwoki — Członek Sądu,
 • Piotr Jurczyk — Członek Sądu,
 • Janusz Kamiński — Członek Sądu,
 • Anna Rudlicka­‑Wrzeciono — Członek Sądu.