Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie informacyjne: Pracownicze Plany Kapitałowe

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy z PKO Bankiem Polskim zaprasza do udziału w szkoleniu informacyjnym dla przedsiębiorców, którego celem jest omówienie zagadnień wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jesteśmy w historycznym momencie zmiany systemu emerytalnego w Polsce — według Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia wszystkie firmy będą musiały uruchomić Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników.

W związku z tym na szkoleniu uzyskają Państwo informacje m.in. nt.:

  • przypadków, w jakich pracodawca zobowiązany jest do wdrożenia PPK,
  • etapów i terminów wdrażania PPK przez pracodawców,
  • obowiązkach, szansach i zagrożeniach pracodawców związanych z przygotowaniem do wdrożenia PPK,
  • możliwości rozporządzania środkami zgromadzonymi w ramach PPK,
  • praktycznych rozwiązań zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Dodatkowo zostanie poruszony temat faktoringu.

Szkolenie poprowadzi Pani Patrycja Bereźnicka, Dyrektor Regionalna PKO Banku Polskiego.

Dla uczestników przygotowano poczęstunek kawowy.

Szkolenie odbędzie się w Rybniku przy ulicy Konarskiego 48a w Rezydencji pod Wiatrakiem, w dniu do .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla Członków Izby, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl do dnia .

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek