Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Walne Zgromadzenie Członków Izby

W dniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Początek obrad o godz. .

Serdecznie zapraszamy Członków naszej Izby do udziału w Walnym Zgromadzeniu!

Lokalizacja

Sala wykładowa (parter)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa

ul. Ks. J. Szafranka 7
44‑200 Rybnik