Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym Członkom Izby

W dniu w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym Członkom Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

  • Pani Grażyna Cieślik,
  • Pan Tadeusz Szymczak,
  • Pan Marek Wanglorz,
  • Pan Michał Parma,
  • Pani Edyta Przybyłek.

Galeria

IPHROP / Grażyna Rycman