Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie na temat Prawa Pracy

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców, którego celem jest omówienie zagadnień Prawa Pracy.

Gościem spotkania będzie Pani mgr Ilona Cenzańska­‑Nowak — Prawnik Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku.

Po spotkaniu odbędzie się dyskusja oraz poczęstunek kawowy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Rynek 12 w Rybniku, w dniu .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla Członków Izby, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl do dnia

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.

Galeria

IPHROP / Grażyna Rycman