Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Cel

Głównym celem programu jest umożliwienie wymiany doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami, ułatwienie dostępu do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych wśród innych przedsiębiorców z Unii Europejskiej.

Kto może wziąć udział

  • Doświadczeni przedsiębiorcy przyjmujący (HE) (ponad 3 lata prowadzenia własnej działalności gospodarczej) zarządzający małą bądź średnią firmą, którzy mogą skorzystać z energii, świeżego spojrzenia oraz z zapału do pracy początkującego przedsiębiorcy z jednego z 27 krajów europejskich.
  • Początkujący przedsiębiorcy (NE) (maks. 3 lata działalności gospodarczej) mogą odbyć kilkumiesięczny staż w innym kraju UE u boku doświadczonego przedsiębiorcy i zdobywać umiejętności niezbędne do zrealizowania własnego projektu biznesowego lub do lepszego zarządzania i rozwijania własnej firmy.

Korzyści

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców stwarza nowe możliwości rozwoju promując: przedsiębiorczość, rozszerzanie działalności o rynki zagraniczne i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wspomagając transfer wiedzy i zdobywanie szczególnych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu małymi i średnimi firmami w całej Unii Europejskiej. W ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców udzielono już wsparcia ponad 3500 małym i średnim przedsiębiorcom z całej Europy, w trakcie ponad 1800 wymian. Program od kilku lat nabiera rozpędu i przynosi korzyści zarówno młodym, jak i doświadczonym przedsiębiorcom, a także gospodarce Unii Europejskiej.


Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych:

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem promocyjnym: https://www.youtube.com/watch?v=hEOMbL3HG0Q.