Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

e‑akta — spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych — Oddział ZUS w Rybniku — zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców „e‑akta — zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze ubezpieczeniowe oraz zasady ich wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”.

Spotkanie poprowadzi ekspert z Oddziału ZUS w Rybniku — Pani Wiesława Krukowska.

Spotkanie będzie dostosowywane do bieżących potrzeb uczestników. Po spotkaniu odbędzie się dyskusja oraz poczęstunek kawowy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku (Rynek 12), w dniu .

Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl do dnia .

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek