Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Zmiany ustawy o odpadach”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Zmiany ustawy o odpadach — konsekwencje dla przedsiębiorców w kontekście zmian z .

Szkolenie odbędzie się w dniu do Sali konferencyjnej Izby, a poprowadzi je Pani Agnieszka Kozera — doradca środowiskowy i ekspert ds. prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami z wieloletnim doświadczeniem popartym wiedzą teoretyczną i praktyczną w branży gospodarki odpadami.

Program szkolenia

  1. Najważniejsze akty prawne.
  2. Nowe procedury uzyskania zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami — praktyczne uwagi odnośnie posiadanych decyzji.
  3. Zmiana posiadających zezwoleń i pozwoleń (wymagania dotyczące nowych załączników).
  4. Organy opiniujące oraz obowiązkowe kontrole przed uzyskaniem decyzji.
  5. Zabezpieczenie roszczeń — procedura przed uzyskaniem decyzji.
  6. Wstrzymanie, odmowa, cofnięcie decyzji.
  7. Zmiany dotyczące magazynowania odpadów.
  8. Monitoring wizyjny — kogo dotyczy?
  9. Większe uprawnienie organów kontrolnych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać do dnia za pomocą:

Formularz zgłoszenia

Płatności

Cena szkolenia wynosi 270  + VAT (10 % rabatu dla Członków Izby). Płatność należy przesłać do dnia . Opłatę można uregulować przelewem na konto:

BGŻ BNP Paribas S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0330 0710


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 32 42 211 68 codziennie w godz. . Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek