Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: kasy rejestrujące, działalność nierejestrowana

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wraz z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Rybniku organizuje w siedzibie Izby w dniu 15 marca o godzinie 9:00 bezpłatne szkolenie w zakresie kas rejestrujących oraz działalności nierejestrowanej. Szkolenie poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku.

Zgłoszenia udziału prosimy potwierdzić w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek