Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Gwiazdowski Tour — spotkanie z prof. dr. hab. Robertem Gwiazdowskim

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach — Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku — serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu z Panem prof. dr. hab. Robertem Gwiazdowskim. Spotkanie odbędzie się w dniu .

Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski, urodzony w Warszawie adwokat, publicysta, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca i profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, wybitny komentator gospodarczy i polityczny, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, Prezes Rady Nadzorczej ZUS w latach 2006–2007, autor książek „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania” oraz „Podatek progresywny a proporcjonalny”, a także autor licznych artykułów prasowych i publikacji poświęconych problematyce podatków, wolnego rynku i polityki gospodarczej.

Treścią spotkania będą między zagadnienia ekonomiczne i gospodarcze jak:

  • wyższe płace, czyli niższe opodatkowania pracy — nie ma dobrych podatków, ale wysokie opodatkowanie pracy to najgorsze rozwiązanie. Możemy zarabiać więcej netto — dzięki temu będziemy mogli się bogacić a gospodarka będzie mogła szybciej się rozwijać;
  • demografia i system emerytalny — dzisiejszy system emerytalny to fikcja! Wróćmy do rzeczywistości, wprowadźmy emeryturę obywatelską obudowaną rynkowymi mechanizmami wsparcia społecznego. Zatrzymajmy depopulację kraju tworząc przyjazny system podatkowy, zachęcający młodych do pozostania w kraju, a tych, którzy wyjechali do powrotu.

Organizatorem spotkania jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz ruch Polska Fair Play.

Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji — ul. Rudzka 13c, 44‑200 Rybnik.