Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

English for Business, Law and Administration — studia podyplomowe w Rybniku

Mając na uwadze potrzebę sprawnego posługiwania się językiem angielskim we współczesnym świecie biznesu, której spełnienie wymaga ciągłej praktyki, ćwiczenia i doskonalenia posiadanych umiejętności Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przygotował unikatową ofertę studiów podyplomowych w języku angielskim: English for Business, Law and Administration. Wyjątkowa formuła studiów wynika z połączenia zagadnień na styku ekonomii, biznesu i prawa. Naszym celem nie jest wyłącznie ćwiczenie słownictwa z zakresu angielskiego języka biznesu czy prawa lecz doskonalenie umiejętności przydatnych w różnych sytuacjach i obszarach funkcjonowania firmy bez względu na wykorzystywany język. Studia będą koncentrować się na zagadnieniach i sprawnościach uniwersalnych zwracając jednocześnie uwagę na różnice międzykulturowe. W trakcie zajęć z zakresu ekonomii zostaną omówione najnowsze trendy i wyzwania, których świadomość wykształci gotowość do rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy i zarządzaniu firmą.

Projekt studiów, przygotowany w drodze konsultacji z przedstawicielami świata biznesu, obejmuje zagadnienia istotne dla praktyków. Zajęcia będą prowadzone przez lingwistów, specjalistów z zakresu języka biznesu, prawa, ekonomistów, wykładowców akademickich oraz praktyków biznesu.

Studia obejmują 176 godzin lekcyjnych, będą trwały 2 semestry, tj. 22 zjazdy 8­‑godzinne. Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w Rybniku, ul. Rudzka 13c. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to luty 2019 r. Cena studiów wynosi 3 850 . Istnieje możliwość skorzystanie z dofinansowania — więcej informacji na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=264649.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow-podyplomowych/english-for-business-law-and-administration/informacje-o-kierunku.html.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z prezentowanej oferty studiów podyplomowych oraz do kontaktu z kierownikiem studiów, dr Ewą Wójcik, celem przedstawienia dodatkowych sugestii, specyficznych oczekiwań i preferencji.